O klubu

Složení výboru TJ Slavoj Srubec:
Předseda oddílu
David Kamaryt
Místopředseda oddílu
Martin Kohout
Jednatel oddílu
Jana Šerá
Sekretář oddílu
Pavel Kalina
Stavební a dotační výbor
Jan Hekrdla
Stavební a dotační výbor
Milan Čečka
Stavební a dotační výbor
Petr Tomšů
Člen výboru
Luboš Šenkýř
Člen výboru
Kamil Kotrba

Výroční zprávy fotbalového oddílu TJ Slavoj Srubec, z.s.


Historie klubu TJ Slavoj Srubec


  Sokol byl název naší TJ před a po druhé světové válce. Činnost jednoty byla zaměřena výhradně na prostná a gymnastiku. Podle pamětníků byla tato činnost hlavně v ženské gymnastice na velmi slušné úrovni. Cvičení se provozovalo v sálu jednoho ze sedmi hostinců které tehdy v naší obci byly. Cvičení se provozovalo pravidelně dvakrát týdně pod vedením velmi zkušených cvičitelů (Sokolů), kteří se pravidelně zúčastňovali všesokolských sletů. I v naší obci byly sokolské slavnosti, které se konaly na zahradě již zmiňovaného hostince (U Nováků), kde cvičenci vždy za velké účasti diváků předváděli své umění, které se při pravidelných cvičení naučili.
  V roce 1963 se stal naším patronem velký oddíl Slavoj Č. Budějovice, který nám daroval veškeré gymnastické nářadí. V této době se přejmenovala naše jednota ze Sokola na TJ Slavoj Srubec. Současně začala probíhat přestavba sálu a nářadí bylo zapůjčeno do sousední obce (Zborov) a cvičení bylo přerušeno. Po dokončení přestavby tehdejší MNV nepovolil cvičení v nově zrekonstruovaném sále. Tím jsme přišli o gymnastiku i o nářadí, které se již nikdy nevrátilo. Vzhledem k tomu, že naši členové hráli kopanou v sousedních klubech, vznikla myšlenka založit vlastní družstvo. Od myšlenky nebylo daleko k činu. Velkým aktivistou byl učitel místní základní školy p. Soukup. Ze dvou možností - louka za obcí u silnice nebo stávající malé hřiště a ještě na šikmé ploše - zvítězila i když obtížnější druhá varianta. Pro tuto možnost byl i fakt, že v té době nebyl v naší obci vodovod a nad hřištěm je studna se silným pramenem, který z ní stále vytéká a hřiště je v pěkném prostředí.
  V roce 1965 byly započaty práce na úpravě hrací plochy. Vzhledem ke svažitosti terénu byly přesunuty stovky metrů krychlových zeminy a vybudována kanalizace, která je ve značné hloubce po celé délce hřiště, na odvod vody ze sociálního zařízení a hlavně již zmíněného pramene. Na jaře r. 1966 se nám podařilo získat objekt dřevěných kasáren ne letišti v Č. Budějovicích určený k demolici. Po převezení na hřiště jsme z něho postavili kabiny pro hráče. K dřevěným kabinám byly přizděny sprchy a kabina rozhodčích. To vše obsahovalo stovky hodin brigádnických hodin a velkou obětavost a nadšení všech členů TJ Slavoj Srubec a hlavně již zmíněného p. Soukupa, který přes školství zajistil na tuto akci potřebné finance. Na podzim r. 1966 jsme se přihlásili do soutěže. Vzhledem k tomu, že bylo hřiště čerstvě zatravněno, odehráli jsme podzim 1966 na hřišti Lokomotivy Č. Budějovice. Za zmínku stojí, že již tenkrát jsme platili za odehraný zápas 500 Kčs. Jaro 1967 jsme již hráli na vlastním hřišti, ze kterého jsme měli všichni radost. O rok později, v r. 1968, po uvolnění mezinárodních vztahů, jsme na novém hřišti hostili fotbalisty z Rakouska, abychom jim o Velikonocích r. 1969 návštěvu v krásném prostředí rakouských Alp oplatili. Naši fotbalisté hráli se střídavými úspěchy okresní i krajské soutěže. Tehdy nebyli žádní sponzoři, a tak jsme si museli vydělávat na činnost brigádami, pořádáním masopustních průvodů obcí, tanečních zábav a diskoték. S přibývajícím časem přibývala i družstva. Měli jsme mladší i starší žáky, dorost, "A" mužstvo dospělých, "B" mužstvo dospělých a jeden čas i přípravku.
  Oddílem kopané žil celý Srubec a TJ Slavoj měl tehdy kolem 150 členů. Od OVČSTV jsme dostávali na všechna družstva kolem 600 Kčs, což nebylo ani na cestovní náklady. Z porevoluční doby r. 1989 stojí za zmínku že jsme se zaregistrovali pod ATJSK Praha a tím se nám otevřela větší možnost při čerpání finančních prostředků na opravy kabin a hřiště. Po tomto roce a zrušení železné opony se rozvinul čilý mezinárodní ruch i ve fotbale. Dva naši hráči odešli hrát do Rakouska a my jsme za ně zase po dlouhých pětatřiceti letech dostali pozvání do Rakouska na festival a dvoudenní turnaj, který pro nás skončil úspěšně a my obsadili 1. místo. V zimě jsme se zúčastnili sálových turnajů, které pro nás skončili rovněž úspěšně. Dále jsme na oplátku přijalo rakouské mužstvo naše pozvání na naše hřiště k sehrání přátelských zápasů. V současné době, kdy se počet obyvatel Srubce ztrojnásobil, máme dvě družstva dospělých v okresních soutěžích a s velkými potížemi družstvo žáků.
  Z toho je vidět, jaký v předcházejících letech byl elán a nadšení pro sport mezi mládeží, která se v dnešní době věnuje pohodlnějšímu životu v podobě počítačů apod.
  Toto je jenom krátká výseč z dlouholeté činnosti naší sportovní organizace a hlavně čtyřicetileté činnosti našeho oddílu kopané.
  Poděkování si zaslouží celá dlouhá řada dobrovolných členů, cvičitelů, funkcionářů a trenérů, kteří svou dobrovolnou prací bez nároku na odměnu pomáhali budovat naší TJ Slavoj Srubec.V roce 2022 získal náš klub z rozpočtu Jihočeského kraje z dotačních programů podporu ve výši 440.000 Kč na Rekonstrukci nevyhovující nebezpečné tribuny pro diváky. Obec Srubec přispěla na tuto akci částkou 160.000 Kč. Logo Jihočeský kraj


Z dotace Jihočeského kraje ve výši 390.000 Kč a Obce Srubec ve výši 98.000 Kč, byla v roce 2021 uskutečněna výměna střešní krytiny obsahující azbest na objektu klubovny a z dotace Jihočeského kraje ve výši 35.000 byly pořízeny branky pro fotbalovou přípravku a žáky.


V roce 2019 - 2020 získal náš klub podporu z rozpočtu Jihočeského kraje z dotačních programů na tyto akce:
   1) Podpora na rozvoj dětského fotbalu v částce 86.000 Kč
   2) Rekonstrukce sprch a šaten hráčů v částce 348.000 Kč
   3) Pořízení skacího traktoru na údržbu hřiště v částce 88.000 Kč
   4) Dokončení rekonstrukce oplocení hřiště v částce 300.000 Kč

Na investiční dotace přispěla ze svého rozpočtu i Obec Srubec a to ve výši 1/5 nákladů na akci.
Logo Jihočeský kraj


V letech 2019 i 2020 podpořilo činnost dětského fotbalu i MŠMT z programu MŮJ KLUB a to ve výši 128.000 Kč a 112.750 Kč.


V roce 2018 obdržel klub TJ Slavoj Srubec dotaci z MŠMT z programu MŮJ KLUB na činnost dětí a mládeže ve výši 100.000 Kč. Dotace byla použita pro děti na sportovní oděv a sportovní soustředění.


V srpnu 2018 byla provedena výměna 110 m oplocení podél hrací plochy a byly instalovány nové střídačky. Rekonstrukce ve výši 380.000 Kč byla financována z Dotačního programu Podpora sportu od Jihočeského kraje (80%) a z dotace Obce Srubec (20%). Za projevenou podporu děkujeme!


Klub stále přibírá nové chlapce i dívky ročník 2008–2014 a hráče do týmu mužů.


Dětský fotbal ve Srubci v roce 2016 a 2017 získal podporu z dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci spolupráce Českého olympijského výboru a Jihočeského kraje.


Fotbalový oddíl TJ Slvaoj Srubec získal v rámci Programu VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách dotaci ve výši 90.000,-. Dotace byla čerpána v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Dotace byla čerpána na úhradu tělocvičny na zimní tréninky, dopravné na zápasy dětských týmů a startovné v soutěži, sportovního soustředění pro hráče mladší a starší přípravky, doplatek za elektřinu, na nákup míčů, dresů, teplákových souprav, vybavení pro brankaře a pomůcky na trénink.